Antoni Dydejczyk  Website
Piątek, 20 Lipiec 2018
54.224.60.122
Logowanie do serwisu [Log in]
Wykład
Ćwiczenia
Literatura
Linki
Informacje
[pic] Valid XHTML 1.1! Valid CSS!

"Bazy danych I" - semestr zimowy 2018/2019


[pic]

Zdefiniowanie pojęcia "bazy danych". Opis i zadania stawiane współczesnym systemom zarządzania bazą danych (SZBD). Opis modelów stosowanych w SZBD. Klasyczne modele danych stosowane w systemach baz danych: model hierarchiczny, sieciowy, relacyjny i obiektowy. Bazy danych NoSQL. Diagramy DFD i ERD w relacyjnych systemach baz danych. Opis modelu relacyjnego i języka SQL. Normalizacja oraz optymalizacja zapytań w relacyjnych bazach danych. Opis interfejsów dostępu do baz danych - ODBC i JDBC. Zagadnienia bezpieczeństwa danych w bazach danych - dostęp do SZBD, transakcje, systemy tworzenia kopii bezpieczeństwa. Techniczne aspekty stawiane bazom danych - struktura informacji na dyskach, indeksy, równoległe przetwarzanie informacji. Informacja o bazach danych NoSQL - klucz-wartosc, dokumentowych, kolumnowych i grafowych. Teoria CAP. Informacja o hurtowniach baz danych, modele przetwarzania danych: OLTP i OLAP.

Syllabus przedmiotu w bazie AGH na rok 2018/2019 (Rok I - 2016/2017)