Antoni Dydejczyk  Website
Piątek, 20 Lipiec 2018
54.224.60.122
Logowanie do serwisu [Log in]
Wykład
Ćwiczenia
Literatura
[pic] Valid XHTML 1.1! Valid CSS!

"Bazy danych II" - semestr zimowy 2018/2019


Relacyjne bazy danych
Optymalizacja w relacyjnych bazach danych. Porównanie baz danych Postgres, MS SQL i IBM DB2. Narzędzia do zarządzania w relacyjnych systemach baz danych.
Obiektowe bazy danych
Relacyjne, relacyjno-obiektowe i obiektowe systemy baz danych - porównanie możliwości tych systemów. Opis modeli stosowanych w obiektowych bazach danych. Bazy danych - MS SQL, IBM DB2.
XML w bazach danych
Systemy baz danych XML oparte o relacyjne, relacyjno-obiektowe i obiektowe bazy danych. Przedstawienie natywnych XML'owych baz danych.
Technologia hurtowni danych
Zadania stawiane przed hurtowniami danych. Przetwarzanie OLTP i OLAP. Wydobywanie informacji z hurtowni danych - "data mining". Temat omówiony w oparciu o bazy danych MS SQL i IBM DB2.

Syllabus przedmiotu w bazie AGH na rok 2018/2019 (Rok I - 2015/2016)