Antoni Dydejczyk  Website
Piątek, 20 Lipiec 2018
54.224.60.122
Logowanie do serwisu [Log in]
Wykład
Ćwiczenia
Literatura
Informacje
[pic] Valid XHTML 1.1! Valid CSS!

"Techniki internetowe" - semestr zimowy 2017/2018


Zagadnienia prezentowane w ramach wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Język HTML5, arkusze styli CSS (HTML, XHTML)
 • Język XML i XSL - parsowanie i walidacja dokumentu XML, przetwarzanie dokumentu XML
 • Język JavaScript ( po stronie klienta i serwera - Node.js)
 • Technologia CGI - język python (perl, FastCGI)
 • Formularze i autoryzacja stron, cookie i sesje
 • Serwer WWW, protokół HTTP
 • Technologia AJAX, styl RESTful
 • Język PHP, szablony
 • WebService i protokół SOAP
 • Bazy danych w serwisach WWW - RBD i NoSQL
 • Serwisy WWW w chmurach obliczeniowych - IBM Bluemix

Syllabus przedmiotu w bazie AGH na rok 2018/2019 (Rok I - 2016/2017)