Antoni Dydejczyk  Website
Sobota, 16 Grudzień 2017
54.234.247.118
Logowanie do serwisu [Log in]
Wykład
Ćwiczenia
Literatura
Informacje
[pic] Valid XHTML 1.1! Valid CSS!

*    Informacje dotyczące przedmiotu.

 
 Zawartość strony 
 
 Ćwiczenia
 Projekt
 Ocena końcowa
 

Przedmiot jest realizowany w następującym schemacie: 15 godzin wykładu, 15 godzin laboratorium i 30 godzin projektowych. W ramach zajęć laboratoryjnych zapoznamy się z problemami poruszanymi na wykładzie. W trakcie godzin projektowych będziemy realizować projekt zaliczeniowy. Ocena końcowa będzie wystawiona w oparciu o liczbę punktów, które Państwo zgromadzą w czasie ćwiczeń laboratoryjnych oraz za opracowanie i uruchomienie projektu. Poniżej przedstawione zostały dokładne reguły przydzielania punktów w trakcie ćwiczeń i za końcowy projekt.

Uwaga. W trakcie zajęć wymagana jest znajomość zagadnień poruszanych na następujących zajęciach: programowanie obiektowe - Java, techniki internetowe i bazy danych I.


*  Organizacja zajęć laboratoryjnych i projektowych

W trakcie pięciu zajęć laboratoryjnych (5 x 3h) zapoznamy się z niektórymi aspektami tworzenia aplikacji w środowisku JEE. Po wprowadzeniu do tematu i przeanalizowaniu kilku przykładów, będą Państwo zobligowani do opracowania aplikacji w ramach technologii JEE.

W ramach zajęć projektowych (10 x 3h) należy zrealizować aplikację zaliczeniową jednoosobowo oraz w zespołach dwuosobowych zaprezentować w trakcie seminarium wybraną technologię. Wymagania dotyczące realizacji projektu przedstawiono w kolejnym punkcie. Omówienie wybranej technologii w trakcie seminarium składa się z dwóch części - krótkiej ale wyczerpującej temat prezentacji oraz przedstawienia przykładowej aplikacji w omawianej technologii wraz z odpowiednią instrukcją pozwalającą uruchomić ją uczestnikom seminarium. Oceniana będzie prezentacja, przykładowa aplikacja oraz jakość instrukcji umożliwiającej uruchomienie przykładu przez uczestników seminarium. W ramach tego semestru do wyboru są poniższe tematy (możliwość prezentacji tematu z poza listy po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia projektowe):

 • Technologie *Faces
 • Technologia JAAS
 • Technologia JMS
 • Język AspectJ
 • JSF i AJAX
 • WebSocket
 • Spring Boot
 • Spring Data
 • Bluemix i JEE
 • Azure i JEE
 • Frameworki JavaScript tj. AngularJS czy React
 • Środowisko Cordova

 • *  Projekt

  Zaliczenie przedmiotu następuje po oddaniu projektu zrealizowanego w czasie trwania semestru. Tematem projektu jest aplikacja klient serwer zrealizowana zgodnie z wzorcem RESTful (Java API for RESTful Web Services JAX-RS) lub z wykorzystaniem technologii WebSocket (Java API for WebSocket). Część serwerowa wykorzystuje serwer bazy danych (relacyjny bądź NoSQL). Klient może być zrealizowany z wykorzystaniem serwisu WWW i języka Javascript lub może to być aplikacja mobilna. Temat projektu należy uzgodnić z prowadzącym laboratorium.
  Zaliczenie projektu następuje po zrealizowaniu następujących elementów:

  • serwer - aplikacja serwerowa uruchomiona w ramach chmury Bluemix (Azure),
  • serwer - realizacja w technologii platformy JEE lub dodatkowo z wykorzystaniem technologii Spring,
  • serwer - dostęp do danych zrealizowany w oparciu o odwzorowanie obiektowo-relacyjne JPA lub Spring Data,
  • serwer - baza danych w rozwiązaniu chmurowym,
  • serwer - obsługa zdarzeń z wykorzystaniem programowania aspektowego - język AspectJ lub Spring AOP,
  • klient - opracowany z wykorzystaniem serwisu WWW i języka JavaScript lub jako aplikacja mobilna,
  • klient - aplikacja może wykorzystać odpowiednie frameworki (np. AngularJS, React czy Cordova),
  • dokumentacja - opis funkcjonalności opracowanej aplikacji zarówno części serwerowej jak i klienta,
  • dokumentacja - dołączone odpowiednie diagramy UML dla części serwerowej i klient,
  • dokumentacja - prezentacja wybranych testów jednostkowych dla części serwerowej i klienta,
  • dokumentacja - informacja uruchomieniowa (wdrożeniowa),
  • dokumentacja - kod aplikacji należy udokumentować przy pomocy JavaDoc (w przypadku aplikacji mobilnej również),
  • dokumentacja - podstawowy podręcznik użytkownika.  *  Ocena końcowa

  Za realizację zadań w trakcie zajęć laboratoryjnych otrzymują Państwo po 7 pkt. (obecność na zajęciach - 2 pkt, realizacja 50% zadań - 4 pkt, realizacja 80-100% zadań - 7 pkt), razem 5 * 7 pkt = 35 pkt. Prezentacja technologii w ramach zajęć - 20 pkt. Za realizację projektu w trakcie semestru otrzymają Państwo maksymalnie 45 pkt. Projekt oddany po 1 września 2017 będzie oceniany maksymalnie na 25 punktów.

  Maksymalna ilość punktów : 100 pkt.

  Końcowa tabela przeliczeniowa : punkty - ocena

  50-59 dst 3.0
  60-69pdst 3.5
  70-79 db 4.0
  80-89 pdb 4.5
  90-100 bdb 5.0