[mwLogo]

interfejs użytkownika

przedmiot obieralny

Informacje ogólne

Celem zajęć jest wprowadzenie do projektowania i praktycznej realizacji graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Skorzystamy z bibliotek obiektowych dla C++ (np. Qt, wxWidgets) do tworzenia kodu przenośnego pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi oraz urządzeniami przenośnymi. Omówimy także rozwiązania dedykowane dla platformy MS Windows (WindowsAPI, .NET), a następnie zajmiemy się tworzeniem GUI w Javie, czyli zastosowaniem JFC/Swing. [ sylabus ]

Egzamin

Laboratoria

Projekty

O tej stronie...

Valid HTML 4.01 Strict Maciej Wołoszyn