[mwLogo]

Maciej Wołoszyn - dydaktyka

literatura, odnośniki

Physics Java OOP/OOD C++ C GUI Numeryka Unix/Linux Software Misc

Physics

Books

Links

Język Java

Books / Literatura

Links / Odnośniki

OOP/OOD

Literatura

Język C++

Literatura

Odnośniki

Język C

Literatura

Odnośniki

GUI

Wiadomości ogólne, historia

Projektowanie GUI, wzorce, wskazówki, porady, ...

Biblioteka Qt

Biblioteka wxWidgets

Java, JFC/Swing, JavaFX

Windows API

.NET, Windows Forms itp.

Inne

Metody numeryczne, fizyka komputerowa itp.

Unix / Linux

Software - przydatne programy

Różne

O tej stronie...

Valid HTML 4.01 Strict Maciej Wołoszyn